Nový ICP-OES spektrometr Avio 500

Nový ICP spektrometr Avio 500 kombinuje maximální produktivitu s minimálními provozními náklady. Simultánní optický systém se dvěma detektory zajišťuje vysokou citlivost a rozlišení i pro nejnáročnější vzorky. Patentovaná technologie Flat Plate Plasma dává celkovou spotřebu argonu 9 l/min., cca o 50% méně, než jiné ICP spektrometry.

Více informací najdete zde.