Kompaktní ICP-OES Avio 200 s nejnižší spotřebou argonu

Nový ICP spektrometr Avio 200 má spotřebu pouze argonu pouhých 9 l/min. K dalším výhodám patří vynikající citlivost a rozlišení pro všechny prvky, rychlý náběh po startu a největší lineární dynamický rozsah díky Dual View technologii. Více informací je zde.