Záruční podmínky

  1. Záruční doba na přístroje je 12 měsíců od dodání.
  2. Je-li součástí dodání instalace, je záruční doba 12 měsíců od instalace.
  3. Pokud doba mezi fyzickým dodáním a instalací překročí 3 měsíce, začíná záruka od prvního dne 4. měsíce po dodání.
  4. Záruční doba servisních prací a dílů je 90 dnů od provedení servisu, resp. od dodání servisního dílu.
  5. Další záruční podmínky jsou dány zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník).
  6. Záruční podmínky firmy PerkinElmer Inc. jsou zde.