Mikroskopické a imaging systémy Spotlight

rychlá cesta k pokroku v charakterizaci materiálů

44-140496_IMG_0242_silo_899x1000FTIR mikroskopy Spotlight 150i a Spotlight 200i s výběrem elektricky chlazeného DTGS nebo dusíkem chlazeného MCT detektoru

Analytická flexibilita díky volbě režimu transmise, reflexe nebo mikro ATR

Uživatelská přívětivost díky softwaru Spotlight a vysokému stupni automatizace

Imaging systémy Spotlight 400 pro rychlé zobrazování v IR i NIR oblasti

 

Prospekt Spotlight 150i/200i FTIR mikroskop

Prospekt Spotlight 400 IR/NIR imaging systémy

 

Více informací najdete zde.