Pipetovací a robotické stanice pro práci s kapalinami

JANUS Liquid Handling Workstations

Řada pipetovacích stanic nabízející dvě nezávislá pipetovací ramena VersaTip (4- nebo 8-kanál) + MDT rameno (96, 384 nebo 1536 kanál). Lze vybavit gripperem pro přesun labware po oblsuhované ploše, případně Integration modulem pro přesun labware vně pipetovací stanice – např. k readeru, cycleru apod.

Sciclone G3 Liquid Handling Workstations

96- a 384-format pipetovací stanice + nezavislý 8-kanalový pipetor. Integrovatelná se zásobníkem labware Twister III. Sciclone® G3 je volbou v případech hihg-througput aplikací – zejména v aplikované genomice, přípravě NGS knihoven apod. kde umožňuje extenzívní fully walk-away procesy.

Zephyr G3 Liquid Handling Workstations

Skromnější robot založen na společné technologické bazi se Sciclone® G3. Bývá využíván pro méně náročné úkoly a nebo v případě přípravy NGS knihoven bývá k Sciclone® G3 komplementem v post-PCR části přípravy.

Automatická izolace DNA/RNA

Chemagic 360

Automatizovaný extraktor nukleových kyselin pracující na principu magnetické separace s využitím rotujících pólových nástavců. Formát 24- a 94- well. Objem vzorků 10 μl – 10 ml. Kapacita 96 vzorků na jeden běh. K dispozici celá škála izolačních kitů (krev, sliny, sérum, plasma…). Kompaktní design, walk-away protokoly.

chemagic Prepito

Semiautomatický stolní extraktor nukleových kyselin. Objem vzorků do 1.0 mL. Kapacita 1-12 vzorků na jeden běh.

chemagic Prime

Komplexní integrovaná platforma propojující chemagic™ 360 s robotickou pipetovací stanicí JANUS® G3 nabízí bezkonkurenční kapacitu i flexibilitu pro přípravu vzorků nejen pro aplikovanou genomiku ale také pro potřeby biobankingu.

Mikrofluidní analýza DNA/RNA a proteinů

LabChip GX Touch analyzátor nukleových kyselin

Mikrofluidní systém pro analýzu nukleových kyselin. Analýza probíhá opakovaně na čipu, které je po každém vzorku promýván. Vzorek si přístroj odebírá v nepatrném objemu 0.1 μl přímo z PCR destičky. Čas na analýzu jediného vorku cca 20 vteřin. Výstupem jsou data prezentovaná jako elektroforetogram či virtuální gel.

LabChip GXII Touch HT system pro charakterizaci proteinů

Mikrofluidní systém pro analýzu nukleových kyselin i proteinů. Analýza probíhá opakovaně na čipu, které je po každém vzorku promýván. Vzorek si přístroj odebírá v nepatrném objemu 0.1 μl přímo z PCR destičky. Čas na analýzu jediného vorku cca 20 vteřin. Výstupem jsou data prezentovaná jako elektroforetogram či virtuální gel. Pro LabChip® GXII jsou k dispozici čipy a kity optimalizované pro proteomiku.

NGS knihovny – automatizace a kity

Automatizace přípravy NGS knihoven

PerkinElmer nabízí sestavy optimalizované pro přípravu NGS knihoven založené na vlastních pipetovacích platformách JANUS® G3 a zejména Sciclone® G3. Existuje rozsáhlý seznam protokolů na klíč od nejrůznějších dodavatelů NGS kitů. Lze konfigurovat semiatomatické až fully walk-away systémy, které automatizovaně doplňují spotřebovaný labware ze sáboníku Twister III.

Kity pro přípravu NGS knihoven

PerkinElmer Applied Genomics nabízí svoji vlastní rozsáhlou řadu NEXTFLEX® kitů pro přípravu NGS knihoven. NEXTFLEX® kity zahrnují všechny běžně užívané platformy jako Illumina® a Ion Torrent™ sequencing. K dispozici jsou kity pro DNA-Seq, RNA-Seq, Small RNA-Seq, NGS Adapters, Targeted Sequencing, Whole Genome Amplification  a další.