PE Systems

autorizovaný distributor firmy PerkinElmer

dodavatel špičkové laboratorní techniky

 

Antigenní test na Covid-19

Jednoduchý, rychlý a spolehlivý antigenní testy pro výtěry z nosu a nosohltanu pro profesionální použití

Nové ICP-OES spektrometry Avio 550 Max a Avio 560 Max

Nová řada ICP spektrometrů Avio 550 Max a 560 Max kombinuje maximální produktivitu s minimálními provozními náklady…

 

Kapalinový chromatograf LC 300 UHPLC

Platforma PerkinElmer LC 300 je moderní kapalinový chromatograf se snadným ovládáním. Nabízí  flexibilitu, výkon a účinnost potřebnou k řešení i těch nejnáročnějších analytických požadavků…

Nový multikvadrupólový ICP-MS spektrometr NexION 5000

Nový ICP-MS spektrometr NexION 5000 nabízí díky řadě unikátních technologií maximální analytické možnosti při analýze nejširšího spektra vzorků. Kombinace 4 kvadrupólů přináší mimořádně nízké pozadí (pod 1 ppt) a skvělé detekční limity pro ultrastopovou analýzu…

Analytické přístroje

Přístroje, spotřební materiál a servisní služby pro širokou škálu aplikací pro akademické a státní laboratoře, kontrolu životního prostředí, průmyslové podniky a farmacii. Hlavní produktové  řady:

Anorganická analýza:

 • ICP/MS a ICP-OES spektrometry
 • atomová absorpce
 • mikrovlnná mineralizace

Chromatografie:

 • plynová chromatografie
 • kapalinová chromatografie
 • hmotnostní detekce GC/MS a LC/MS

Molekulární spektrometrie:

 • UV/VIS a UV/VIS/NIR spektrometry
 • FTIR spektrometry, mikroskopy a imaging
 • Fluorescence

Termická a elementární analýza

Life sciences

Naše komplexní portfolio technologií pomáhá vědcům v oblasti biologických věd lépe porozumět nemocem a pracovat na vývoji moderních léků. Hlavní produktové řady:

Imaging systémy:

 • Live-cell imaging
 • High Content Screening
 • In-vivo imaging

Detekční systémy:

 • plate readery pro luminscenční i radiometricé aplikace
 • radiometrická detekce

Aplikovaná genomika:

 • pipetovací a robotické stanicę pro práci s kapalinami
 • automatická izolace DNA/RNA
 • mikrofluidní analýza DNA/RNA a proteinů
 • NGS knihovny – automatizace a kity

Reagencie

Nabízíme velice široké portfolio reagencií pro bio-medicínský výzkum v oblastech jako jsou imaging, luminiscenční a radiometrická detekce a aplikovaná genomika. Spolu s odpovídajícím přístrojovým vybavením tak nabízíme komplexní řešení pro řadu výzkumných oblastí.

Informatika

Softwarové produkty PerkinElmer Informatics slouží k analýze a prezentaci laboratorních dat a umožňují přijímat rychlejší a kvalifikovanější rozhodnutí. Oblíbené softwary ChemDraw a ChemOffice mají globálně přes milión uživatelů. Velice populární jsou také cloudový ELN Signals Notebook a TIBCO Spotfire pro vizualizaci analytických dat.

O nás

A

Aurizovaný distributor produktů PerkinElmer

Od roku 1991 poskytujeme obchodní a servisní služby uživatelům produktů firmy PerkinElmer v oblastech analytické instrumentance, přístrojů a reagencií pro bio-medicínu a informatiky. Toto portfolio zahrnuje širokou škálu laboratorních produktů pro vědecké, servisní a průmyslové laboratoře od farmacie, životního prostředí, potravinářství, chemický průmysl až po genomiku a proteomiku.

R

ISO 9001 certifikace

Zaměřujeme se na co nejvyšší kvalitu zákaznického servisu. Náš systém managementu kvality je certifikován v souladu s aktuální normou ISO 9001.

Join us in the future