Informatika – ChemDraw, ChemOffice, Signals Notebook a mnohem víc

ChemDraw a ChemOffice

Zlatý standard pro přípravu chemických protokolů a publikací a sdílení informací mezi chemiky. K dispozici je integrace s externími chemickými databázemi. V nabídce je několik verzí těchto oblíbených softwarových balíků 1 M+ uživateli po celém světě:

– ChemOffice+ Cloud

– ChemDraw Professional

– ChemDraw Prime

– ChemDraw JS

Signals Notebook

Jedno místo pro všechna vaše experimentální data. Přístupný všem spolupracovníkům 24/7, ať už jsou zaměstnanci nebo ve smluvních organizacích. Nevyžaduje žádnou podporu od vašeho IT – o údržbu a upgrade se stará PerkinElmer. Vysoce bezpečné a vysoce efektivní řešení pro organizaci a sdílení laboratorních dat.

Lead Discovery

PerkinElmer Lead Discovery Software poskytuje rychlejší způsob, jak pomoci chemikům a biologům získat přehled o vztazích mezi chemickou strukturou a biologickou aktivitou látek. Je tak významným nástroje v oblasti výzkumu a vývoje nových léků. V nabídce je několik verzí:

– Signals Lead Discovery

– Lead Discovery Premium

– Lead Discovery