Plynové chromatografy

Systém GC 2400

Inovativní systém plynové chromatografie PerkinElmer GC 2400™ umožňuje zákazníkům dosáhnout nebývalé úrovně účinnosti. Systém GC 2400, navržený s ohledem na produktivitu moderních analytických laboratoří, nabízí odnímatelný dotykový displej v kombinaci s inteligentními možnostmi vzorkování pro rychlejší rozhodování v laboratoři i mimo ni.

Nové uživatelské rozhraní shromažďuje a poskytuje živé informace o stavu různě nakonfigurovaného příslušenství GC, jako je PerkinElmer HS 2400™ M Headspace Sampler, pomocí jediného displeje. Systém GC 2400, spravovaný softwarem PerkinElmer SimplicityChrom™ Chromatography Data System (CDS), se stává nedílnou součástí komplexního pracovního postupu GC.

Ať už se jedná o průmyslovou, environmentální, farmaceutickou nebo potravinářskou aplikaci, systém GC 2400 pomůže laboratořím překonat jejich cíle v oblasti produktivity a výkonu a poskytne přesné výsledky.

Clarus 690 GC

Pokud je pro váš provoz důležitá maximální kapacita analyzovaných vzorků, zvolte plynový chromatograf Clarus 690. Jeho patentovaná vysoce výkonná pec zajišťuje nejrychlejší ohřev a chlazení pece v oboru, což znamená kratší časy mezi nástřiky a schopnost zpracovávat více vzorků denně. Navíc pec s dvojitou stěnou a s koncentrickým odtahem vzduchu poskytuje  rychlé chlazení na teploty blízké okolnímu prostředí bez použití kryogenního chlazení – kritické např. pro analýzu těkavých organických látek.

HS 2400 Headspace Autosampler

Autosampler HS 2400 M Headspace využívá řadu osvědčených technologií, které zajišťují mimořádnou přesnost pro jakoukoli aplikaci. Výsledkem je vynikající opakovatelnost pro každý vzorek v každém běhu.

MEZI KLÍČOVÉ VLASTNOSTI PATŘÍ:

Snadno přístupné informace na dotykové obrazovce platformy GC 2400 a v rozhraní prohlížeče.
Podpora 10 a 20 ml vialek
Až 40 vialek s 12polohovou pecí pro překrývající se termostatování
Software PerkinElmer SimplicityChrom CDS
Ovládání softwaru Waters Empower™ CDS

TECHNOLOGIE PRESSURE BALANCE

Časově vyvážený odběr vzorků na základě tlaku zamezuje použití víceportových ventilů a minimalizuje počet složek, které přicházejí do styku se vzorkem. Zkreslení píku v důsledku adsorpce, omezená opakovatelnost a mrtvé objemy jsou prakticky eliminovány. Je rovněž vyloučen přenos, což umožňuje skutečnou přesnost bez nutnosti provádět slepé vzorky k pročištění systému. Tlakově vyvážený odběr vzorků navíc umožňuje používat různé objemy nástřiku ve stejné sekvenci.

Plynové chromatografy s hmotnostní detekcí GC-MS

Systém GCMS 2400

Uživatelské rozhraní je navrženo tak, aby vyhovovalo produktivitě moderních analytických laboratoří, a pomocí jediného displeje shromažďuje a poskytuje živé informace o stavu různých nakonfigurovaných GC detektorů a příslušenství pro odběr vzorků. Systém MS 2400 SQ, spravovaný softwarem PerkinElmer SimplicityChrom™ Chromatography Data System (CDS), je nedílnou součástí komplexního pracovního postupu GC.

KLÍČOVÉ FUNKCE

Konzistentní, ultrastopové detekční limity
Plné skenování hmotnostních spekter, režimy SIFI a SIM
Technologie SMARTsource pro snadnou údržbu
Citlivý a spolehlivý detektor Clarifi
Vlákno Marathon pro maximální odolnost
Software SimplicityChrom CDS
Odnímatelný dotykový displej pro oznámení stavu v reálném čase

Mobilní GC-MS Torion T-9

Torion® T-9  je nejmenší přenosný GC-MS systém na světě, je rychlý, spolehlivý a snadno použitelný. Integrovaný systém je vybaven kapilárním plynovým chromatografem s vysokorychlostním programováním teploty a miniaturizovaným toroidním ion-trap hmotnostním detektorem s hmotnostním rozsahem od 41 do 500 Daltonů. Vzorky se vstřikují pomocí nové SPME stříkačky, mikroextrakce na nerezovém vláknu nebo pomocí techniky Needle Trap.

Torion T-9 GC / MS je plně integrovaný samostatný, váží 15 kg a je napájen dobíjecí baterií. Je snadno ovladatelný, s barevným dotykovým uživatelským rozhraním nebo jednoduchou třítlačítkovou navigací. Díky rychlosti a přenositelnosti je systém ideální pro analýzy v terénu.

Kapalinové chromatografy

LC 300 UHPLC

Náš LC 300 UHPLC je systém volby pro aplikace, které vyžadují maximální výkon a citlivost. S ultra přesným gradientem průtoků až 18 000 psi / 1240 barů dodává systém LC 300 UHPLC výkonnost a produktivitu požadovanou i pro ty nejnáročnější aplikace. Mezi hlavní vlastnosti platformy LC 300 UHPLC patří:

 • tlak do 18 000 psi (1240 bar)
 • patentovaná konstrukce vstřikovacího ventilu ILD snižuje tlak a rázy, aby zlepšila kvalitu dat a prodloužila životnost kolony
 • integrovaný zásobník rozpouštědel a kolonová pec pro snížení složitosti systému
 • široká škála detektorů: PDA, MWD, UV / Vis, FL a RI
 • automatické ředění a derivatizace vzorků
 • plné ovládání přístroje a zpracování dat pomocí softwaru SimplicityChrom ™ CDS

LC 300 HPLC

LC 300 HPLC je systém volby pro rutinní chromatografické aplikace. Mezi hlavní vlastnosti platformy LC 300 HPLC patří:

 • tlak do 10 000 psi (690 bar)
 • vysoce viditelný barevný displej pro okamžité vyhodnocení stavu systému bez nutnosti přihlášení do softwaru CDS
 • vynikající reprodukovatelnost vstřikování – i při nízkých objemech
  Tři režimy vstřikování: plná smyčka, částečné smyčka a µL nástřik pro maximální flexibilitu
 • dlouhá životnost těsnění díky specializovanému a automatizovanému mechanismu oplachu těsnění pístu
 • široká škála detektorů: PDA, MWD, UV / Vis, FL a RI.

HPLC Systems pro speciální analýzu NexSAR

Kapalinový chromatograf pro speciační analýzy nové generace navržený jako plně inertní, což umožňuje laboratořím splnit požadavky nízkého chromatografického pozadí i pro nejnáročnější speciační aplikace.

 • inertní HPLC čerpadlo zkonstruované tak, aby poskytovalo bezpulzní a stabilní základní linii,
 • inertní / chlazený inertní autosampler pro HPLC pro aplikace s chlazením i bez chlazení
 • ergonomicky navržený zásobník mobilních fází, který snižuje kavitaci; nádoby s rozpouštědly jsou uloženy v inertním držáku, který zabraňuje úniku nebo rozlití, které by poškodilo zbytek systému
 • volitelný tříkanálový odplyňovač umožňuje odplynění až tří různých mobilních fází.

Kapalinové chromatografy s hmotnostní detekcí LC/MS a LC/MS/MS

Trojnásobný kvadrupól QSight LC/MS/MS

 

QSight® Triple Quadrupole LC / MS / MS je kompletní řešení od vývoje metod až po výsledky a reportování. Tento inovativní systém, který běží na softwarové platformě Simplicity ™ 3Q, se snadno učí a používá a je postaven na patentovaných technologiích, které umožňují vysokou citlivost a výkon, maximální dobu provozuschopnosti a bezkonkurenční možnosti vzdálené podpory.

Trojnásobný kvadrupól QSight spojuje nejflexibilnější hmotnostní spektrometr v oboru se stejně kvalitním systémem QSight LX50 UHPLC, který poskytuje citlivost a specificitu potřebnou pro náročné aplikace, jako je analýza reziduí pesticidů nebo nutričních složek.

 

AxION TOF MS

AxION TOF MS platforma zahrnuje inovativní systémy hmotnostní spektrometrie a software byl navržen pro přímočaré řešení jakékoliv laboratorní aplikace. AxION platforma zahrnuje AxION ® ™ 2 TOF MS pro přesné měření hmotnosti a kvantifikaci a AxION Direct Sample Analysis (DSA ™) systém. To je technologie, která umožňuje přímou analýzu vzorků s minimální až žádnou přípravou vzorku a chromatografií.

AxION TOF MS platforma zahrnuje inovativní systémy hmotnostní spektrometrie a software byl navržen pro přímočaré řešení jakékoliv laboratorní aplikace. AxION platforma zahrnuje AxION ® ™ 2 TOF MS pro přesné měření hmotnosti a kvantifikaci a AxION Direct Sample Analysis (DSA ™) systém. To je technologie, která umožňuje přímou analýzu vzorků s minimální až žádnou přípravou vzorku a chromatografií.