Vysoce výkonná automatizovaná počítadla buněk

Celigo Image Cytometer

Vícekanálový cytometr s brightfield a florescenčním zobrazením na bázi mikrodestiček pro 2D a 3D kultivace s použitím adherentních i suspenzních buněk. K dispozici je modul 21 CFR Part 11

Cellaca MX High-throughput Cell Counter

Vysoce výkonné počítadlo buněk s brightfield a dvěma fluorescenčními kanály. Počítá 24 vzorků s fluorescencí za 2,5 minuty nebo kratší dobu pomocí formátu založeného na destičkách. K dispozici je modul 21 CFR Part 11.

 

 

Cellaca PLX Image Cytometry System

Systém Cellaca PLX se softwarem pro analýzu Matrix a dedikovanými reagenciemi a spotřebním materiálem představuje stolní řešení pro přesné měření malých objemů vzorků, které umožňuje snadno provádět rychlou analýzu subpopulací pro downstream procesy.

Fluorescenční automatická počítadla buněk

Cellometer Spectrum

Pokročilé modulární počítadlo buněk schopné provádět buněčné testy s využitím fluorescenčních činidel a souprav. Možnost přizpůsobení pro konkrétní testy/reagenty.

 

Cellometer K2

Pokročilé duální fluorescenční počítadlo buněk se zabudovanými testy a typy buněk pro analýzu hepatocytů, kmenových buněk, splenocytů, nádorové suspenze a dalších komplexních primárních buněk. K dispozici je modul 21 CFR Part 11.

Cellometer Auto 2000

Duální fluorescenční počítadlo buněk “vše v jednom” s dotykovou obrazovkou optimalizované pro analýzu primárních buněk z periferní krve, pupečníkové krve, kostní dřeně a dalších složitých vzorků. Obsahuje přednastavené jednodotykové testy pro řadu vzorků.

Automatizovaná počítadla buněk Brightfield

Cellometer Auto T4

Automatizované počítadlo buněk pro měření koncentrace a životaschopnosti buněk trypanovou modří buněčných linií, a to i hrudkovitých buněk, s volitelným softwarem GMP/GLP.