Přístroje pro bio-medicínu

Imaging systémy

V této kategorii najdete široké portfolio zobrazovacích technik zaměřených na bio-medínský imaging živých buněk, velkokapacitní High Content Screening a na malá laboratorní zvířata.


Jednotlivé techniky:

– Live cell imaging

– High content screening

– In-vivo imaging

 

Detekční systémy

Nabízíme multimodální čtečky destiček schopné odečítat absorbanci, fluorescenci, TRF, FRET, TR-FRET, fluorescenční polarizaci, technologii AlphaScreen, luminiscenci a radioaktivitu.

Platereadery je možné konfigurovat dle potřeb zákazníka, k dispozici jsou stackery a injektory, intuitivní ovládací software je možné používat také v režimu CFR21 part 11.

PerkinElmer pro splnění Vašich požadavků v různých stupních nároků nabízí tři technologické úrovně plate readerů.

Stejně široké je i portfolio pro radiometrickou detekci beta a gama záření.

Techniky:

– multimodální plate readery

– radiometrická detekce: beta plate readery a scintilační čítače

Cell Counting & Image Cytometry

Společnost Revvity nabízí špičkové portfolio automatických buněčných čítačů, systémů obrazové cytometrie a reagencií a spotřebního materiálu pro počítání buněk. Společně poskytují rychlý, přesný a efektivní způsob hodnocení zdraví a životaschopnosti buněk, imunofenotypizace a provádění řady dalších rutinních buněčných testů.

Techniky:

– vysoce výkonná automatizovaná počítadla buněk

– fluorescenční automatizovaná počítadla buněk

– automatizovaná počítadla buněk Brightfield