NexION 5000 multi-kvadrupólový ICP-MS spektrometr

NexION 5000 – první multi-kvadrupólový systém ICP-MS na trhu

NexION 5000 je přístroj s inovativním designem se čtyřmi kvadrupóly, který je navržen tak, aby vyhověl i nejnáročnějším aplikacím, s výkonem převyšujícím ICP-MS s vysokým rozlišením nebo tradiční trojitý kvadrupól (QQQ).
NexION 5000 poskytuje výjimečně nízké BEC, menší než 1 ppt i pro alkalické kovy a kovy vzácných zemin v horkém plazmatu
, velkou toleranci k matrici a vynikající detekční limity << 1 ppt.

Wiley Analytical Award 2021 

ICP-MS NexION 5000 zvítězil ve své kategorii v soutěži Wiley Analytical Award. Porota na přístroji ocenila: „Kombinace čtyř kvadrupólů umožňuje systému dosáhnout <1 ng/L BEC v horkém plazmatu pro prvky jako je vápník nebo draslík. Soustava tří kónů společně s technologií Omniring umožňuje pracovat v režimech extrakce nebo zaostření pro vynikající citlivost a detekční limit.“

The Analytical Scientist Innovation Award 2021

Nový multi-kvadrupólový ICP-MS NexION 5000 přináší ultravysokou citlivost v náročných aplikacích, jako je analýza ultračisté vody, stopových prvků v krvi nebo monitorování znečištění ovzduší.

Hlavní vlastnosti

LumiCoil cívka

Indukční cívka pro buzení plazmatu je tradičně z měděné trubičky, zevnitř chlazené kapalinou nebo plynem. Provozem degraduje a musí se měnit. Lepším řešením je hliníková bezúdržbová LumiCoil cívka, která nepotřebuje aktivní chlazení, je rozměrově stálá a svým přesně spočítaným tvarem přenáší lépe a stabilněji výkon do plazmatu. V kombinaci s 34 MHz RF generátorem zaručuje robustní bezproblémové plazma za všech podmínek měření.

Triple Cone Interface

Kóny oddělují plazma odvysokého vakua. Inovativní soustava 3 kónů přináší několik výhod. Uzemněný sampler kón nepřitahuje ionty a je odolnější k zanášení. Uzemněný Skimmer kón s otvorem 0,9 mm, který je 5x větší oproti běžným 0,4 mm, což předchází ucpávání a nutnému čištění. Pomalejším zanášením kónu se snižuje drift signálu a zlepšuje se dlouhodobá stabilita. Bezúdržbový Hyper-skimmer fokusuje iontový paprsek do svazku o průměru 2,5 mm.

Minimální údržba ICP-MS

ICP-MS NexION obsahuje špičkové technologie nejen pro měření, ale i pro maximální provozuschopnost díky minimalizaci potřeby údržby. V přístroji se čistí pouze první dva kóny, Sampler a Skimmer, při zachování vakua. Další iontová optika je kompletně bezúdržbová. Ohnutím paprsku v prvním kvadrupólu o 90° se eliminují neutrální částice a fotony a do analyzátoru vstupují pouze cílené ionty. Kolizně-reakč- ní cela je také bezúdržbová, bez nutnosti pravidelného servisního čištění.

All Matrix Solution

Pro minimalizaci nutnosti ředit vzorky s vysokým obsahem rozpuštěných pevných látek (až35%) je využitelný systém řízeného ředění vzorku ve zmlžovači pomocí přídavného přívodu argonu. Změnou průtoku ředícího argonu lze dosáhnout efektu 200 násobného naředění vzorku při zachování lineárního průběhu naředění. Pro vzorky bez ředění se ředící plyn vypne, bez nutnosti odpojení přívodu argonu. Pro využití není nutná speciální optimalizace.

Univerzální cela

Unikátní je kolizně-reakční cela v podobě laditelného kvadrupólu, ve srovnání s pasivními octopoly u jiných výrobců, které fungují pouze jako „ion guide“. Celu je možné provozovat ve standardním, kolizním nebo reakčním módu. Cela je natolik odolná, že NexION dokáže používat i 100% NH3 pro maximální rychlost reakcí. Laditelný kvadrupól eliminuje nežádoucí ionty už během reakcí pro ultimátní odstranění interferencí a detekční limity << 1 ppt. Funkcí EDR je možné elektronicky ředit koncentrované prvky při zachování citlivosti pro stopové prvky.

SMARTintro

Hořák je pro maximální zjednodušení výměny vsazen do kazety, kterou lze z přední strany přístroje pohodlně vysunout. Kazeta je vybavena vodícími tyčemi pro bezpečnou instalaci do přístroje. Kazety jsou barevně kódovány a pro různé aplikace nebo matrice jsou při- pravené různé sady i se zmlžovací komorou, např. pro organiku, geologické vzorky nebo HF rezistentní. Při výměně společně s kóny uživatel během chvíle připraví přístroj pro jiný typ vzorků.

Materiály

Rádi Vám pošleme další informace